Your Name * :

Your Surname * :

E-Mail * :

Mobile Phone :

Adınız * :

Soyadınız * :

E-Mail * :

Cep Telefonu :

Mustafa Kemal Caddesi, Seyit Gazi Sokak, Hukukçular Towers, B Blok, No:66, 12. Kat, D:80 Cevizli / KARTAL

Phone 0 216 390 80 60

Fax 0 216 466 40 85

Mail info@itibarinsaat.com.tr

Requested Work :

Company Name :

Address:

Phone Number :

Fax No :

Name of Company Authority :

Tax Administration :

Tax Number :

Trades Register Number :

SSI No :

Affiliated Professional Chamber :

References:

Technical Staff

Engineer:

Technician:

Master:

Worker:

Machine and equipment breakdown

:

:

:

:

Talep Edilen İş :

Firma Adı :

Adres :

Telefon No :

Faks No :

Firma Yetkilisinin Adı :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Ticaret Sicil No :

SSK No :

Bağlı Olunan Meslek Odası :

Referanslar :

Teknik Kadro

Mühendis :

Tekniker :

Usta :

İşçi :

Makina ve Ekipman Dökümü

:

:

:

:

Company Title :

Address:

Phone Number :

Fax No :

Name of Company Authority :

Company Name:

Other Authorities to be Negotiated :

Offered products and related standards Presented to Alper Construction / (TS, DIN, ISO, etc.) :

Quality Assurance System

Quality control

It is systematic and records can be seen when requested.

For each consignment / party control / certificate of conformity can be given.

Systematic quality control is not required / required.

Traceable calibration of measuring and testing equipment is being carried out.

Storage and Shipment

daily product production is kept in stock.
The average supply period of orders is day.
Delivery can be done to the place of Alper Construction.

Clear description information or label on the products.

The controls / processes related to the products can be traced backwards.

Information about machinery / equipment park and technology (if any, please send brochure, etc.

Number of Personnel and Qualifications

Total number of employees :

Graduated from a University :

Number of technicians :

Other:

Terms of payment:

References

:

Company Authority (name)

:

Şirket Ünvanı :

Adres :

Telefon No :

Fax No :

Firma Yetkilisinin Adı :

Ünvanı :

Görüşülecek Diğer Yetkililer :

Alper İnşaat'a sunulan / teklif edilen ürünler ve ilgili standartlar (TS, DIN, ISO, vb.) :

Kalite Güvence Sistemi

Kalite Kontrol

Sistematik olarak yapılıyor ve istenildiğinde kayıtlar görülebilir.

Her sevkiyata / partiye kontrol / uygunluk sertifikası verilebiliyor.

Sistematik kalite kontrol yapılmıyor / gerekmiyor.

Ölçüm ve test ekipmanlarının izlenebilir kalibrasyonu yapılıyor.

Depolama ve Sevkiyat

günlük mamul üretimi stoklarda muhafaza edilmektedir.
Siparişlerin ortalama temin süresigündür.
Alper İnşaat'ın yerine teslimat yapılabilmektedir.

Mamuller üzerinde açık tanım bilgileri veya etiket mevcut.

Mamuller ile ilgili kontroller/işlemler geriye dönük izlenebiliyor.

Makine / ekipman parkı ve teknolojisi hakkında bilgiler (varsa lütfen broşür, vb. gönderiniz)

Personel Sayısı ve Nitelikleri

Toplam çalışan sayısı :

Üniversite mezunu :

Teknisyen sayısı :

Diğer :

Ödeme koşulları :

Referanslar

:

Şirket Yetkilisi (isim)

:

Contact Information - Land Owner

1 :

2 :

3 :

4 :

Authorized Person :

Phone (work):

Phone (mobile):

E-mail:

Address:

Location Information - Land Place

City:

County:

Neighbourhood:

Street:

District:

Street:

Plot/ Parcel No:

Land Features

Project Type :

Existing Structure on Land :

HMax (Max Block Height) :

Structures on land :

Base Areas Coefficient (TAKS) :

Land m2 net:

Coefficient of Floor Area (KAKS) :

Ground Condition:

İletişim Bilgileri - Arsa Sahibi

1 :

2 :

3 :

4 :

Yetkili Kişi :

Telefonu (iş):

Telefonu (cep):

E-posta:

Adres:

Konum Bilgileri - Arsa Yeri

İl :

İlçe :

Mahalle :

Cadde :

Semt :

Sokak:

Ada/Parsel No:

Arazi Özellikleri

Proje Tipi :

Arsa Üzerindeki Mevcut Yapı :

HMax (Max. Blok Yüksekliği) :

Arsaya Konmuş Arazi Üzerindeki Yapılaşma :

Taban Alanlarının Katsayısı (TAKS) :

Arsa m2 net:

Kat Alanlarının Katsayısı (Emsal-KAKS) :

Arsa Zemin Durumu: