İtibar İnşaat’ın insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

İtibar İnşaat’ın insan kaynakları politikası temelde “doğru pozisyonlara doğru kişileri dahil ederek yüksek performans elde etmek” ilkesi üzerine kuruludur.
İtibar İnşaat, sürdürülebilir başarısını ve rekabet gücünü çalışanlarının tecrübesine ve çeşitliliğine borçludur. Farklı eğitimsel ve mesleki geçmişten gelen İtibar İnşaat çalışanları, deneyimleri, yetkinlikleri, fikirleri ve bireysel özellikleriyle, müşterilere kolayca farklı bakış açıları sunabilmektedir. İtibar İnşaat, şirket çalışanlarına eğitim olanakları sunar, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak da üretimin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı hedefler. Bu hedefle, çalışanlarının yetkinliklerini kurumsal deneyimleriyle geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için
en uygun ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. İtibar İnşaat, personeline
sürekli yatırım yapmakta ve çalışan memnuniyetini en üst noktaya
çıkarmayı amaçlamaktadır.

kariyer